Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u ZAGREBU i u SPLITU

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva sve zainteresirane da se PRIJAVE na Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom - MODUL 1.

Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa, izobrazbe polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MGIPU za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova (po modulu) iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09 i NN 109/12.

Također izobrazba u organizaciji Komore je financijski najpovoljnija u odnosu na druge organizatore.

Program izobrazbe je dopunjen s konkretnim primjerima energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata, a predavači su osobe koje rade kao projektanti i posjeduju ovlaštenje i iskustvo u energetskim pregledima i izradi energetskog certifikata što jamči najvišu razinu izobrazbe.

Izobrazba će se (ovisno o broju prijavljenih) održavati u trajanju od 40 sati i to u predloženim terminima od:

ZAGREB: 11.02.-21.02.2013.g. (NOVA CIJENA KOTIZACIJE - 5.500,00 Kn + PDV)
SPLIT: 22.02.-09.03.2013.g. (NOVA CIJENA KOTIZACIJE - 5.500,00 KN + PDV)

Ukoliko ste zainteresirani za jedan od predloženih termina molimo vas da se javite ili na tel: 01/7775-571 ili na e-mail: encert@hkis.hr
 
Sve ostale informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite na linku Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada ili na tel: 01/7775-571


Tajništvo Komore