Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2019.

Stupili na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju - 25.4.2019.

Poštovani članovi HKIS,

Dana 25. travnja 2019. godine stupili su na snagu:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji - pročišćeni tekst Zakona možete vidjeti na poveznici

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju - pročišćeni tekst Zakona možete vidjeti na poveznici

objavljeni u Narodnim novinama br. 39/2019 od 17.4.2019.