Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Zaštita od požara" u organizaciji PO Zagreb i Hrvatske udruge za zaštitu od požara, 26. rujna 2012. godine

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar "Zaštita od požara" održati u srijedu, 26. rujna 2012. godine u poslovnoj zgradi Chromosa, dvorana Zagreb, s početkom u 08:30 sati. Predvidivo trajanje do 16:00 sati.

Svrha seminara je upoznati sudionike s regulativom iz područja zaštite od požara.

Cijena kotizacije za članove Komore i članove HUZOP 420, 00 kuna + 25%PDV
Cijena kotizacije ostali 560, 00 kuna +25% PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 7 bodova od toga 4 iz tehničke regulative. 

Prijave i uplate slati na fax: 01/7775-574 ili e-mail: sanja.vulas@hkis.hr. 

Upute za prijave i plaćanje kotizacije .

Žiro račun Komore za uplate kotizacija: 2360000-1500188670