Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA 1. SJEDNICU SEKCIJE ZA DIZALA, POKRETNE STUBE I SRODNA SREDSTVA TRANSPORTA

Pozivaju se članovi Komore i svi zainteresirani na 1. Sjednicu Sekcije za dizala, pokretne stube i srodna sredstva transporta (skraćeno – Sekcije za dizala) koja će se održati u srijedu 3. listopada 2012. godine s početkom u 14,00 sati u Chromosov toranj, prizemlje - dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

Odlukom Upravnog odbora HKIS osnovana je sekcija HKIS - Sekcija za dizala, pokretne stube i srodna sredstva transporta proizašla iz Radne skupine za dizala. Neposredni povod bio je organiziranje ovlaštenih inženjera strojarstva koji se bave projektiranjem dizala s obzirom da se od manjeg broja ugraditelja dizala, pojavila inicijativa za ukidanje Glavnog projekta dizala tijekom izrade glavnog projekta. U suradnji s HKIS i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) formirana je Radna skupina za dizala te je kroz jednogodišnje pregovore, dogovaranje i usklađivanje izrađen dokument ''Projektiranje dizala u projektima - metodologija izrade, opseg i sadržaj projekta'’ kojim se projektiranje dizala u fazi glavnog projekta definira kao Glavni projekt ugradnje dizala i definiran je okvirni sadržaj projekta. Takav dokument je prihvatilo i MZOPUG.
Kao rezultat pozitivnih nastojanja i rezultata rada inicirano je osnivanje Sekcije za dizala, pokretne stube i srodna sredstva transporta kao sljednika Radne skupine za dizala. Sekcija će nastaviti dosadašnji rad s ciljem: zaštite digniteta struke i interesa ovlaštenih inženjera – projektanata dizala; pračenje EU regulative ali i domaće prakse; iniciranje i sudjelovanje u formiranju domaće regulative u skladu sa EU direktivama ali i specifičnostima lokalnog okruženja; predstavljanja projektanata dizala u eventualnim budućim radnim tijelima Ministarstava

Za sjednicu se predlaže slijedeći
D n e v n i r e d
1. Otvaranje sjednice i pozdravna riječ predsjednika/potpredsjednika HKIS
2. O razlozima i ciljevima osnivanja Sekcije
3. Izbor dva potpredsjednika
4. Informacija o Seminaru "Projektiranje zgrada prema novom tehničkom zakonodavstvu RH usklađenom s EU pravilima - vertikalni transport"; - način sudjelovanja HKIS - a
5. Okvirni plan rada Sekcije
6. Prijedlozi prisutnih i diskusija
7. Različito

Predsjednik Sekcije za dizala
Davor Dabinović, dipl.ing.stroj.v.r.