Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Posude pod tlakom" u Rijeci, 14.travnja .2012. godine

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar "Posude pod tlakom" održati u subotu, 14.04.2012. na Tehničkom fakultetu u Rijeci, s početkom u 09:00 sati. Predvidivo trajanje do 16:00 sati.

Cijena kotizacije za članove Komore 480, 00 kuna + PDV
Cijena kotizacije ostali 640, 00 kuna + PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 8 bodova.

Prijave i uplate slati na fax: 01/7775-574.Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.

Žiro račun Komore za uplate kotizacija: 2360000-1500188670