Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA OKRUGLI STOL PRIJEVOD ON-LINE WEB REHVA RJEČNIKA NA HRVATSKI JEZIK

Sekcija za grijanje, hlađenje i klimatizaciju HKIS poziva na okrugli stol Prijevod on-line web REHVA rječnika na hrvatski jezik. Okrugli stol će se održati u četvrtak 22. ožujka 2012. godine s početkom u 14,00 sati, u Chromosov toranj, I kat u prostorijama HKIG, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.

REHVA on-line web rječnik ili HVAC Dictionary (http://www.rehva.eu/en/hvac-dictionary) sadrži 12.529 riječi i izraza na engleskom jeziku iz područja grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije i trenutačno sadrži prijevode na 15 jezika (njemački, francuski, talijanski, ruski, mađarski, danski, turski i dr.).
Hrvatska komora inženjera strojarstva, kao predstavnik Hrvatske u REHVA, donijela je odluku o pokretanju aktivnosti prijevoda REHVA rječnika na hrvatski jezik. Za sada je prevedeno više od 800 izraza iz REHVA rječnika te je provedena dopuna i proširenje pojmova prema normi HRN EN 12792: 2006, koja sadrži stručne izraze iz područja ventilacije i klimatizacije.
Na okruglom stolu će se prezentirati do sada prevedeni izrazi iz REHVA rječnika na hrvatski jezik kao i način rada.
Svrha prijevoda REHVA rječnika na hrvatski jezik je definiranje jedinstvenog nazivlja i opisa pojmova u struci na hrvatskom jeziku te na taj način unapređenje rada u struci projektantima, izvođačima radova i uvoznicima i prodavateljima opreme pri uporabi europskih normi te izradi tehničkih i komercijalnih uputa kao i stručne literature.
Prijevod stručnih izraza na hrvatski jezik je u prvom redu kompleksan stručni posao, koji zahtjeva poznavanje struke iz područja koje se prijevodi, a tek zatim i poznavanje stranog jezika. S obzirom da se radi o više od 12.000 stručnih riječi i izraza, potrebno je uključiti što veći broj stručnih osoba, kako zbog opsega posla tako i zbog kvalitete prijevoda.
Sekcija za grijanje, hlađenje i klimatizaciju poziva sve zainteresirane (projektante, izvođače radova, predstavnike proizvođača i prodavatelja opreme, sveučilišne nastavnike i dr.) na okrugli stol i stručnu raspravu o do sada prevedenim izrazima kao i aktivno uključivanje u radnu grupu za prijevod REHVA rječnika.

Napomena: Za obveznike stručnog usavršavanja u graditeljstvu sudjelovanje u radu okruglog stola će se bodovati s 2 boda iz zakonske regulative. Kotizacija se ne plaća.

Predsjednik
Sekcije za GHK HKIS
Prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.,v.r.