Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Posude pod tlakom" u Rijeci 11.06.2011.

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar "Posude pod tlakom"
održati u subotu, 11.06.2011. na Tehničkom fakultetu u Rijeci, s početkom u 08:30 sati.

Predvidivo trajanje do 16:00 sati.

Cijena kotizacije za članove Komore 480, 00 kuna + PDV
Cijena kotizacije ostali 640, 00 kuna + PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 8 bodova.


ORGANIZATORI SKUPA:

Prof. dr. sc. Branimir Pavković, tel: 051/651 509, fax: 051/675 818
e-mail: branimir.pavkovic@riteh.hr
Boris Delač, dipl.ing: tel: 051/651 561
e-mail: boris.delac@riteh.hr 

Obrazac prijave i uplate slati na fax: 01/7775-574 Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.
Žiro račun Komore za uplate kotizacija: 2360000-1500188670