Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Prijedlog Algoritma za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama - Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izradilo je Prijedlog Algoritma za određivanje energijskih  zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama - Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode radi potrebe utvrđivanja načina izračuna vrijednosti energetskih svojstava zgrada kao i utvrđivanja energetskih zahtjeva za nove i postojeće zgrade. 
Pozivaju se zainteresiran da se uključe u izradu Algoritma davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Algoritma. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti putem elektroničke poste na adresu: info@hkis.hr najkasnije do 15. srpnja 2011. godine.

Prijedlog Algoritma za određivanje energijskih   zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama