Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SEMINAR PREZENTACIJA PROJEKATA

Obaviještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar
 "PREZENTACIJA PROJEKATA"
 održati  u četvrtak, 18.11.2010. godine u prostorima Chromosovog nebodera, Ulica grada Vukovara 271.

Na seminaru ce biti predstavljeni projekti s naglaskom na energetska postrojenja. Uz predstavljanje

energetskih postrojenja, biti ce predstavljeni i projekti visokotlacnog paravoda, nosive celicne konstrukcije te

zaštita od eksplozije plinsko turbinskih postrojenja.

Prisustvovanjem na semninaru ostvaruje se pravo na 8 bodova.

Organizatori seminara:
- gosp. Veljko Živković, dipl.ing.stroj.
- gđa.  Stela Pekas, dipl.ing.stroj.

Cijena kotizacije za članove Komore..............480,00 kuna + PDV
Cijena kotizacije ostali..................................640,00 kuna + PDV


Prijave i uplate možete slati na fax: 01/777-5574.
Upute za prijave i plaćenje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.
Žiro račun Hrvatske kom   ore inženjera strojarstva za uplate kotizacija: 2360000-1500188670.

POZIV_PREZENTACIJA PROJEKATA_18.11.2010.pdf