Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SEMINAR ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADAMA

Hrvatska komora inženjera strojarstva i Tehnički fakultet u Rijeci organiziraju seminar pod nazivom "ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADAMA", u subotu 18.12.2010. na Tehničkom fakultetu u Rijeci.

Seminar se održava prema „Programu strucnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje od 1. listopada 2010. do 30. rujna 2011. godine“, sudjelovanje u radu seminara boduje se sa 6 bodova, od cega su 2 boda iz gradevno tehnicke regulative.

Poziv seminar 18.12.2010.pdf