Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

2. SJEDNICA SEKCIJE ZA PLIN HKIS

Dana 23. studenog 2010. godine održana je 2. Sjednicu Sekcije za plin HKIS koja je okupila 90 sudionika, članova Komore kao i ostalih zainteresiranih koji nisu članovi Komore. 

Sjednica se održavala u skladu s dnevnim redom. Na početku sjednice sudionici su upoznati s dosadašnjim aktivnostima Sekcije i novom web stranicom HKIS s posebnim stranicama za Sekciju za plin. Sljedeća sjednica Sekcija je planirana u okviru odgovarajuće ''radionice'' prilikom održavanja 02. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva u Splitu od 23.-26. ožujka 2011.godine. Temeljem Pravilnika o osnivanju i načinu rada sekcija HKIS izabrani su predsjednik i dopredsjednici Sekcije. Za predsjednika je izabran mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing., a dopredsjednika Miljenko Baborsky, dipl.ing. i Jakov Bakić, dipl.ing. Sudionici sastanka su raspravljali o izradi projektne dokumentacije i stručnom nadzoru izvođenja plinskih instalacija u postojećim građevinama.

U zanimljivoj raspravi su sudjelovali i predstavnici distributera kao i ovlašteni inženjeri koji se bave isključivo projektiranjem i stručnim nadzorom. Zaključeno je da za sve instalacije plina potrebna projektna dokumentacija bez obzira na namjenu građevine (stambena - ''obiteljska kuća'' ili poslovni prostor, snaga plinskih trošila ili sl.). Komora je od strane distributera plina zatražila popis regulative koja se koristi na njihovom distributivnom području.

Na sjednici je prezentiran pregled regulative nekoliko distributera i zaključeno je da još uvijek postoji velike razlike u pravilima i pravilnicima prema kojim se izdaju uvjeti za projektiranje ali je uočljivo da se ta razlika smanjuje. Za sljedeću sjednicu će se pripremiti usporedni pregled regulative koju koriste pojedini distributeri, a HKIS će se aktivno uključiti u prihvaćanje i provođenje međusobno usklađenih pravilnika. U nastavku su prezentirane od strane dva distributera plina najčešće nesukladnosti projektne dokumentacije. Prezentacije su pripremili doc.dr.sc.Zlatko Tonković, dipl.ing. HEP - PLIN d.o.o. Osijek i Tomislav Dugandžić, dipl.ing. TERMOPLIN d.o.o. Varaždin. Također prezentirana je i dijelom problematika projektiranja plinskog gospodarstva na različitim distributivnim područjima kroz prikaz raznih pristupa i ''pravila distributera'' za priključak plina (zaštitni ormarić i ugrađena armatura). Više detalja o sjednici i prokazane prezentacije pod Sekcije komore/Sekcija za plin