Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARA, Zagreb, 28. lipnja 2012. godine

Pozivamo sve članove strukovnih Komora, Hrvatske udruge za zaštitu od požara, kao i ostalih strukovnih udruga, te sve zainteresirane koji se bave problematikom zaštite od požara i požarnog inženjerstva da nam se pridruže na savjetovanju Hrvatske udruge za zaštitu od požara (HUZOP), koje organiziramo u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.