Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽANA 01. OPĆA KONVENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA

Pod nazivom ''NOVI INVESTICIJSKI CIKLUS U REPUBLICI HRVATSKOJ – PERSPEKTIVA STROJARSKE STRUKE'' održana je 01. Opća konvencija ovlaštenih inženjera strojarstva u Zagrebu, dana 1. lipnja 2012. godine. U radu konvencije je sudjelovalo više od 350 ovlaštenih inženjera strojarstva, predstavnici Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Tehničkog fakulteta u Rijeci.
Konvenciju je otvorio g. Tomislav Tkalčić, predsjednik Organizacijskog odbora, s kratkim predstavljanjem programa rada opće konvencije i presjekom stanja i graditeljstvu te položajem strojarske struke. Uvod u konvenciju s kratkim predstavljanjem Komore s prezentacijom''Komora i članovi Komore'' je obavljeno od Luke Čarapović, predsjednika Komore.
U ime Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša sudionika konvencije je pozdravio g. Filko Cezner, pomoćnik ministra za graditeljstvo i gđa. Ana Pavičić Kaselj, pomoćnica ministra za energetsku učinkovitost. Predstavnici Ministarstva su ukratko prezentirali programe Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša s naglaskom na programu povećanja energetske učinkovitosti u zgradama.
U ime Komore g. Berislav Prpić i g. Branimir Vlah su pripremili predavanje Energetsko i materijalno korištenje obnovljivih izvora energije koje je prezentirao g. Berislav Prpić. Kroz predavanje je ukazano na potencijal i koristi gospodarenja OIE i otpadom u RH, isplativost korištenja OIE, postojeće stanje u RH i mogućnosti za hrvatsko gospodarstvo i strojarsku struku s naglasak na kogeneraciji, toplinskoj energiji i gospodarenju otpadom.
Nakon prezentacija održan je okrugli stol gdje su sudionici postavljali pitanja i predlagali promjene u sustavu subvencija električne i toplinske energije, zakonskoj regulativi (energetsko certificiranje, postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, zakon o gradnji i dr.), izradu stručnih podloga za projektiranje, ovlaštenim za kontrolu projekata (revizija projekata) i sl.
Pitanja i prijedlozi s okruglog stola će biti iskazana kroz Zaključke 01. Opće konvencije ovlaštenih inženjera strojarstva.