Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Program rada Sekcije za plin za 2011. godinu

Na svojoj 15. sjednici Upravni odbor HKIS je usvojio Program rada Sekcije za plin u 2011. godini.

Sekcija za plin HKIS će raditi na ujednačavanju tehničkih kriterija kod izrade projektne dokumentacije, ujednačavanje primjene zakonske regulative, izradi tehničkih propisa, pravila struke i naputaka, uspostavi suradnje s HZN i HERA, organizaciji stručnih predavanja, radionica, okruglih stolova i dr.

PROGRAM RADA ZA 2011 SEKCIJA ZA PLIN