Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine (od 01.04. do 15.04.2014.)

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi nacrt Programa pošalju najkasnije do 14. travnja 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

U okviru Programa definirat će se i pojam komercijalnih zgrada. Definiciju pojma komercijalnih zgrada svaka država određuje u skladu sa svojim posebnostima i specifičnostima. Komercijalne nestambene zgrade u Hrvatskoj mogu se definirati kao zgrade poslovnog i uslužnog karaktera, uključujući uredske i trgovačke zgrade (trgovine, veletrgovine, prodajne centre, maloprodajna skladišta), hotele i ostale turističke objekte, restorane, ugostiteljske lokale, banke i slično.

Programom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada primijenit će se ekonomski opravdane, energetski učinkovite tehnologije i mjere u zgradama komercijalne nestambene namjene sa svrhom razvoja novih djelatnosti i poduzetništva, kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja i održivog upravljanja energetskim resursima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba (tijela javne uprave, znanstvenih zajednica, sudionika u sustavu prostornog planiranja, privatnog sektora, gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva i drugih) o nacrtu Programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u nacrt Programa prije podnošenja na konačno usvajanje.