Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (od 11.04. - 26.04.2014.)

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi nacrt Strategije pošalju najkasnije do 23. travnja 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Sukladno članku 4. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ države članice Europske Unije u obavezi su izrade u dugoročne strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada, javnih i privatnih. Prva verzija strategije objavljuje se do 30. travnja 2014. i nakon toga ažurira svake tri godine te dostavlja Europskoj Komisiji u sklopu nacionalnih akcijskih planova za energetsku učinkovitost.

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske na osnovu utvrđenog ekonomsko-energetskog optimalnog modela obnove zgrada identificira djelotvorne mjere za dugoročno poticanje troškovno učinkovite integralne obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. Nacionalni fond zgrada obuhvaća sve zgrade stambenog i nestambenog sektora.