Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Prijedlog Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je pripremilo prijedlog novogTehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja možete poslati Ministarstvu sukladno uputama iz Dopisa MGIPU.