Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Predavanja sa seminara "PREZENTACIJA PROJEKATA" održanog u Zagrebu, 29. veljače 2012. godine

Hrvatska komora inženjera strojarstva, Područni odbor Zagreb se kao organizator seminara ispričava zbog nepravilnosti do kojih je došlo na elektronskom mediju (CD sa snimljenim prezentacijama radova). Kompletne prezentacije mogu se naći ovdje.