Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PROMJENA IZGLEDA FORUMA HKIS

Na traženje članova koji su smatrali da je korištenje foruma prekomplicirano, izvršili smo izmjenu funkcionalnosti foruma, te je sada izgled foruma HKIS kao i na staroj web stranici na koju ste se navikli.

Pozivamo vas da vaša pitanja, razmišljanja i komentare podijelite s kolegama.