Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 129/11

Dana 22. studenoga 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, objavljen u Narodnim novinama broj 129/11.
Tekst Pravilnika
Pravilnikom je omogućeno produženje razdoblja stručnog usavršavanja pod određenim uvjetima.
MZOPUG ''Ovim izmjenama i dopunama omogućava se obveznicima stručnog usavršavanja produženje razdoblja stručnog usavršavanja za cijelo vremensko razdoblje za koji nisu bili u mogućnosti kontinuirano u petogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja. Obveznicima se nadalje omogućava evidentiranje spriječenosti usavršavanja iz opravdanih razloga tijekom pojedinih godina petogodišnjeg razdoblja uz istovremeno smanjenje administrativnog opterećenja''.
Obavijest/Uputa MZOPUG o izmjenama i dopunama Pravilnika