Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POSJETA PREDSTAVNIKA INŽENERSKE ZBORNICE SLOVENIJE MATIČNE SEKCIJE INŽENJERA STROJARSTVA

Nastavljajući suradnju koja je započela na 2. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva u Splitu, dana 23. studenog 2011. godine, Komoru su posjetili predstavnici INŽENERSKE ZBORNICE SLOVENIJE, MATIČNE SEKCIJE INŽENJERA STROJARSTVA, g. Andrej Povšić, univ.dipl.ing.str., predsjednik Sekcije i g. Abin Luin, univ.dipl.ing.str., predsjednik disciplinske komisije.
INŽENERSKE ZBORNICE SLOVENIJE (Inženjerska komora Slovenije) se sastoji od 6 sekcija: inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike, inženjera tehnologije, inženjera rudarske i geotehnološke struke i inženjera geodezije. Tijela Komore su: predsjednik Komore, Nadzorni odbor, Komisija za upis, Upravni odbor, disciplinski tužilac, disciplinska komisija, disciplinski sud, konisija za Statut i poslovnik.
Predstavnici Komore su istakli da Komora provodi i stručni ispit osoba koje obavljaju poslove u graditeljstvu, što je u Hrvatskoj u nadležnosti MZOPUG, izdaje stručnu literaturu (Dim i toplota, Priročnik požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe,...), organizira stručno usavršavanje, sudjeluje kod izrade zakonske regulative i drugo iz područja djelovanja ovlaštenih inženjera. Više informacija o Inženerskoj zbornici Slovenije se može vidjeti na www.izs.si
Inženerska zbornica Slovenije je izdala i ''Smernice za naročila javnih gradenj'' s kojim pokušava pomoći i investirorima kao i ostalim sudionicima u postupku javne nabave i gradnje. Naime, cjenik usluga ovlaštenih inženjera u Sloveniji nije obvezan za primjenju nego je na nivou preporuke pa u skladu s tim Komora prati objavu većih javnih natječaja te daje svoje mišljenje, koje nije obvezujuće na investitore ali je već nekoliko investitora nakon objave mišljenja povuklo objavljenje natječaje.
Također razgovarano je u uvjetima za upis stranih ovlaštenih inženjera u Sloveniji i u Hrvatskoj. U zadnje vrijeme zabilježen je sve veći interes za upis stranih ovlaštenih inženjera u Sloveniji.
Istaknute su određene sličnosti s problematičnim područjima i u Sloveniji i u Hrvatskoj kao što su javna nabava, problemi s državnom administracijom, nedostatak investicija, neplaćanje izvršenih usluga i sl.
Kolege iz Slovenije su posebno pohvalile ugovoranje profesionalne police osiguranja za članove Komore os strane hrvatskih komor au graditeljstvu što u Sloveniji nije slučaj nego svaki pojedinac ugovara policu samostalno a onda su i uvjeti daleko nepovoljniji.
Na kraju radnog sastanka je dogovoreno da će se suradnja pokušati nastaviti kroz razmjenu iskustava, izdavačku djelatnost, stručno usavršavanje i drugo prema interesu.