Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatima i iskaznicama HKIS

 

Na temelju clanka 12. stavka 1. podstavka 14. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (Narodne novine, broj 82/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, donijela je Pravilnik o dopuni Pravilnika o pečatima i iskaznicama Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Navedenim je dopunama omogućeno da se članovima HKIS bez troškova za Komoru izdaju nove Iskaznice ovlaštenog inženjera od izabrane banke, s mogućim dodatnim pogodnostima o čemu će članovi biti obaviješteni.