Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OTVORENOST e.vjesnika HKIS ČLANOVIMA KOMORE I OSTALIM ZAINTERESIRANIMA

Implementacijom tehnološki naprednog novog web portala Hrvatske komore inženjera strojarstva, konačno su se ostvarile pretpostavke za distribuciju e.vjesnika HKIS svim njezinim članovima. Stoga se od prošlog broja e.vjesnika HKIS (pogledajte EV18), elektronički vjesnik distribuira svim članovima HKIS-a koji imaju uredno prijavljenu e-mail adresu, te ostalim zainteresiranima nečlanovima.

Hrvatska komora inženjera strojarstva objavljuje mjesečni elektronički vjesnik (newsletter) kojeg šalje svim svojim članovima koji imaju uredno prijavljenu e.adresu (ca. 1100 ovlaštenih inženjera strojarstva + ostali prijavljeni za primanje).

Pozivamo vas da svojim komentarima, člancima, stručnim osvrtima, prijedlozima itd. utječete na stalno poboljšanje kvalitete i sadržaja našeg e.vjesnika HKIS. Ukoliko imate dodatnih informacija o predavanjimam, seminarima, novoj literaturi, vijestima, tehnologiji, opremi, komentare i sl. pošaljite nam i na taj način podijelite informaciju sa sveukupnim članstvom Komore.

SURADNJA S PROIZVOĐAČIMA OPREME, FAKULTETIMA, STRUČNIM UDRUGAMA, AGENCIJAMA I DRUGIM USTANOVAMA

Da bi se ostvarili ciljevi e.vjesnika HKIS, jedna od bitnih pretpostavki jest suradnja s proizvođačima različite opreme, koje prepoznajemo po stalnom poboljšavanju tehničko – tehnoloških značajki svojih proizvoda, fakultetima, stručnim udrugama, agencijama i drugim ustanovama s područja stručnog interesa ovlaštenih inženjera strojarstva.

Nove tehnologije, proizvode, znanje i iskustva ovlašteni inženjeri strojarstva kao projektanti svakodnevno „ugrađuju“ u nove projekte. Stoga je od neobične važnosti stalno praćenje razvoja nove tehnologije te informiranost o trenutnom stupnju razvoja, tehnološkom napretku te stručnim iskustvima.

Stoga pozivamo i sve ostale zainteresirane na životvornu suradnju s Hrvatskom komorom inženjera strojarstva te e.vjesnikom HKIS – da nam ca. 2-3 puta godišnje kratko predstavite novi proizvod, tehnologiju, date stručno mišljenje, osvrt  itd. Duljina teksta ca. ½ kartice s nekoliko fotografija i linkom na potrebnu web stranicu, kako bismo mogli informirati korisnike e.vjesnika HKIS o trenutnim tehnološkim dostignućima proizvoda, novim tehnologijama, iskustvima u primjeni, zakonskoj regulativi itd .
Svoje materijale, prijedloge, komentare i sl. možete poslati ovdje.