Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o dopuni Pravilnika o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva


Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O PRODUŽENJU RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA


Članak 1.

U Pravilniku o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva ("Narodne novine", br. 87/10) u članku 1. iza stavak 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Bodovi prikupljeni u šestoj godini razdoblja za praćenje stručnog usavršavanja od strane obveznika stručnog usavršavanja koji su u prvom petogodišnjem razdoblju prikupili propisan broj bodova prenose se u iduće petogodišnje razdoblje."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 360-01/11-04/2
Urbroj: 531-01-11-1
Zagreb, 3. veljače 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl.ing.geod., v.r.