Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Poziv na OKRUGLI STOL na temu Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poziva članove strukovnih Komora na Okrugle stolove na temu Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji 
Stručni okrugli stol na temu novih zakona će se održati u više hrvatskih gradova u prostorijama Hrvatske gospodarske komore prema sljedećem rasporedu: 
-ZADAR 22.5.2013 u 10:00 sati
-SPLIT 23.5.2013 u 11:00 sati
-VARAŽDIN 27.5.2013 u 13:00 sati
-KARLOVAC 3.6.2013 u 13:00 sati
-OSIJEK 4.6.2013 u 11:00 sati
-BJELOVAR 5.6.2013 u 13:00 sati
-SLAVONSKI BROD 6.6.2013 u 11:00 sati
-RIJEKA 11.6.2013 u 11:00 sati
-PULA 12.6.2013 u 11:00 sati
-ZAGREB 18.6.2013 u 13:00 sati
-ZAGREB 20.6.2013 u 13:00 sati