Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

88 novih HRN EN normi u normoteci HKIS

U skladu s prijedlozima članova Komore i i prijedlogom Savjeta knjižnice, Hrvatska komora inženjera strojarstva je tijekom 2013. godine nabavila 88 novih HRN EN normi.

Popis svih normi u vlasništvu Komore možete vidjeti na
web stranici Komore. Norme s popisa su u elektronskom obliku i članovi Komore mogu zahtijevati od Tajništva Komore da im se dostave norme na uporabu i legalno ih koristiti.

Komora će i nadalje nabavljati nove norme na prijedlog clanova Komore.
Vaše prijedloge za nabavu šaljite na
sanja.vulas@hkis.hr
________________________________________

Tajništvo Komore