Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Potvrdu o upisu u imenik HKIS moguće je dobiti on-line putem sustava e-Građani

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska komora inženjera strojarstva je unaprijedila poslovanje u cilju omogućavanja brže i učinkovitije komunikacije članstva s Komorom.

Obavještavamo Vas da je izdavanje potvrda o upisu u Imenike HKIS integrirano u sustav e-Građani, te iste možete dobiti on-line, prijavom u sustav e-Građani. Prijava se vrši putem elektroničke osobne iskaznice, korporativne iskaznice ili nekom drugom prihvatljivom i valjanom vjerodajnicom koju posjedujete.

Potvrda o upisu može se dobiti na portalu e-Građani (Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani / tema Poslovanje) pod nazivom Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva.