Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Obavijest ovlaštenim inženjerima strojarstva o digitalnom potpisivanju dokumenta u sustavu eDozvole i izdavanju korporativne e-iskaznice
Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS,

Hrvatska komora inženjera strojarstva započela je postupak nabave korporativnih iskaznica za svoje članove čiji će trošak izrade podmiriti HKIS.

U sustavu eDozvole digitalno potpisivanje moguće je isključivo elektroničkom osobnom iskaznicom i korporativnom iskaznicom - uputa.


Za sada projektanti digitalno potpisuju dokumente u sustavu eDozvole osobnim iskaznicama s čipom (el. osobna iskaznica). U slijedećoj fazi potpisivanje dokumenata biti će omogućeno i korporativnom iskaznicom koje će za svoje članove nabaviti Komora. Krajnji rok potpisivanja dokumenta osobnim iskaznicama u sustavu eDozvola naknadno će odrediti resorno ministarstvo.

Elektronička iskaznica je iskaznica visoke razine sigurnosti te je potrebno provesti i odgovarajuću, propisanu proceduru AKD-a za njihovo izdavanje.


Kako bi vam Hrvatska komora inženjera strojarstva mogla izraditi korporativnu iskaznicu potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva, vlastoručno ga potpisati te istom obvezno priložiti kopiju osobne iskaznice.


Zahtjev za izdavanje certifikata dokumenta

Ispuniti:


osobne podatke i vlastoručni potpis osobe subjekta certificiranja na dnu Zahtjeva.

Ispunjen zahtjev i kopiju osobne iskaznice potrebno je osobno uručiti ovlaštenim osobama u prostorijama Komore.

Za sve članove koji nisu u mogućnosti osobno predati zahtjev u prostorijama Komore u Zagrebu, omogućit će se prikupljanje zahtjeva po središtima područnih odbora na planiranim Zborovima u razdoblju rujan - studeni 2019. Pozive na zborove PO uputit ćemo na vaše el. adrese po utvrđivanju termina održavanja.

Zahtjevi se mogu predati svaki radni dan u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama HKIS.

Mole se članovi koji do 6.8.2019. nisu predali Zahtjev, da preuzmu obrazac Zahtjeva s internetske stranice HKIS zbog izmjene obrasca koja je nastupila na navedeni datum.

Preporuča se članovima da što većem broju podnesu zahtjeve u srpnju i kolovozu, kako bi započela izrada i podjela/dostava iskaznica, predvidivo rujan/listopad o.g.


Srdačan pozdrav,


Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.