Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Potpisivanje idejnog projekta isključivo korporativnom e-iskaznicom od 31.3.2020. godine

Poštovani članovi HKIS,

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta objavljeni su u Narodnim novinama br. 118/2019 od 4. prosinca 2019.

Prema čl. 24. st. 3. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta, idejni projekt potpisuje se isključivo korporativnom e-iskaznicom od 30. ožujka 2020. godine. Do tada je moguće potpisivati projekte i osobnom iskaznicom.

Mole se članovi Komore (ovlašteni inženjeri strojarstva - projektanti) koji još uvijek nisu predali Zahtjev za izdavanje certifikata dokumenta (zajedno s kopijom osobne iskaznice - obje strane) da to učine što prije (osobno u Komori).

Iz pravilnika:

Potpisivanje idejnog projekta izrađenog kao elektronički zapis

Članak 15.
(1) Idejni projekt potpisuje se kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.
(2) Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti potpisuju se kvalificiranim elektroničkim potpisom odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata, koji mora sadržavati naziv i OIB komore, te ime i OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta (korporativna kartica komore).

Članak 24.
...
(3) Ovlašteni inženjer odnosno arhitekt može potpisati idejni projekt, osim korporativnom karticom komore iz članka 15. ovoga Pravilnika, i elektroničkom osobnom iskaznicom, ako je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole predan upravnom tijelu odnosno Ministarstvu do 31. ožujka 2020.
...