Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2020.

Dopis MGIPU: Uključivanje mjere obnove dimnjaka u projekte energetske obnove zgrada - mišljenje HKIS

Poštovani članovi HKIS,
od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) zaprimili smo dopis pod nazivom: Uključivanje mjere obnove dimnjaka u projekte energetske obnove zgrada od 17. prosinca 2019. godine s potpisom pomoćnice ministra, gospođe Maje Marije Nahod.

Dopisom se skreće pozornost na zahtjeve sadržane u Uredbi Komisije (EU) br. 813/2013 od 2. kolovoza 2013. godine o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača, kao i provođenje energetske obnove zgrada koja u većini slučajeva ne obuhvaća obnovu/sanaciju dimnjaka, što je istaknuto od strane Grupacije dimnjačara Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore, Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo.

Temeljem navedenog dopisa Hrvatska komora inženjera strojarstva daje sljedeće mišljenje koje je upućeno u MGIPU.

1. Članovi HKIS-a već niz godina upozoravaju na nedostatak strojarskog projekta kod energetske obnove zgrada što rezultira nižom pogonskom sigurnošću (stari i opasni dimnjaci, opasnost od trovanja CO, opasnost od požara) te smanjenom učinkovitošću sustava grijanja, hlađenja i ventilacije (stari i neučinkoviti uređaji za grijanje, neodgovarajuća ventilacija stambenih prostora).

2. Sama zamjena dimovodne instalacije nije dovoljna već se mora izvršiti kontrola cjelokupnog sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije te strojarskim projektom odrediti mjere poboljšanja na svakom objektu zasebno.

3. Prva tablica (Tablica usklađenosti uređaja za loženje i dimnjaka - informativna) nije u skladu s postojećim Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (Narodne Novine br. 03/07) u kojem je točno naveden obvezni sadržaj strojarskog Projekta sanacije dimnjaka.

4. Druga tablica (Status dimovodne instalacije) nije u skladu s postojećim normativnim aktom SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - NADZOR NAD KOTLOVIMA I SUSTAVIMA GRIJANJA (HRN EN 15378) u kojem je precizno i nedvosmisleno naveden postupovnik kontrole (Inspection report - Annex K) kod kontrole cjelokupnog sustava grijanja od strane ovlaštene osobe (ovlašteni inženjer strojarsva).

Zaključno, i podredno gornjem, smatramo da je STROJARSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE SUSTAVA GRIJANJA, VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE I SANACIJE DIMNJAKA obvezan i nezaobilazan dokument prilikom energetske obnove zgrada u budućnosti.

HKIS