Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2019.

Peticija podrške komorskom članstvu ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova

Poštovane kolegice i kolege, članovi Komore,

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja izrađene su radne verzije Nacrta prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Nacrta prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Prema nacrtima prijedloga ova dva zakona planira se isključiti iz obveznog članstva u strukovnim komorama ovlaštene voditelje građenja i ovlaštene voditelje radova arhitektonske, građevinske, elektro i strojarske struke.

Da bi predstavnici naše Komore koji sudjeluju u Radnoj grupi za izradu navedenih zakona mogli mjerodavno zastupati Vaše interese i stajališta molimo Vas da potpišete peticiju ukoliko smatrate da ovlašteni voditelji građenja i radova trebaju ostati članovi Komore.

Peticiju možete potpisati ovdje do subote, 13. travnja 2019.

O rezultatima peticije informirat ćemo medije, javnost i Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja.S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.