Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Strukovno područje strojarstva, 14.10. - 16.10.2019. u Zagrebu

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira treći po redu ove godine pripremni seminar za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja odnosno graditeljstva u okviru vrsta poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
- shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva,
- zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba,
- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređeno Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

Program seminara se sastoji od 24 sata nastave (tri dana po osam sati), gdje predavači pripremaju polaznike tumačeći im zakone i propise iz ispitnog programa na stručnom ispitu koji se polaže pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Raspored predavanja kao i informacije vezane za plaćanje kotizacije možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Ispunjeni Obrazac za prijavu je potrebno dostaviti:
1. U PDF obliku, potpisan i skeniran,
2. U obliku EXCEL datoteke.

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na denis.puljic@hkis.hr do 10.10.2019. godine.

Lokacija seminara:
ALMERIA CENTAR, Ulica grada Vukovara 284, Mala dvorana, 1. kat.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone (01) 77 75 573; (01) 77 75 571 ili na e-mail: denis.puljic@hkis.hr.

OBRAZAC za naručivanje Zbirke zakona i propisa bez pohađanja seminara možete preuzeti ovdje.

Tajništvo HKIS