Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

INFORMACIJA - Naplata troškova izdavanja posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela

Prema odredbi članka 135a stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13., 65/17 i 114/18) javnopravno tijelo od zainteresirane osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza namjeravanog zahvata u prostoru iz stavka 2. ovoga članka.

Ako je javnopravno tijelo protivno citiranoj odredbi izdalo račun i naplatilo izdavanje posebnih uvjeta imate pravo tražiti povrat uplaćenog iznosa uz obrazloženje da je naplata troškova protivna citiranoj odredbi.