Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PREZENTACIJE VEZANE ZA AKTIVNOSTI KOMORE, EDUKACIJU I ČESTA PITANJA VEZANA RAD OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva izradili su prezentacije vezane za aktivnosti Komore, izradu zajedničkih načela edukacije inženjera i česta pitanja vezana za rad ovlaštenih inženjera strojarstva.


Prezentacija mr. sc. Luke Čarapovića prikazuje aktivnosti Komore u razdoblju 11/2015.-11/2016. godine (polica osiguranja, održane izobrazbe i najave novih, nabava normi, EU PROJEKT PROF-TRAC, itd.) i najavu 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva koji će se održati u Vodicama u razdoblju od 29.03 - 31.03.2017. godine. Također, prezentacija prikazuje zanimljivu simulaciju cijene usluge ovlaštenog inženjera koja je izrađena uz pomoć računalnog programa ‘’Pins’’ koji se nalazi na mrežnoj stranici HKIS.

Zajednička načela edukacije inženjera, tj. Izvješće izrađeno od strane ECEC (European Council of Engineers Chambers) prezentirao je doc. dr. sc. Miodrag Drakulić. Projektom se žele utvrditi i izjednačiti uvjeti upisa u strukovne Komore u graditeljstvu na nivou Europske unije, što u neposrednoj budućnosti vodi ka bitno olakšanom, odnosno automatskom priznavanju reguliranih inženjerskih profesija unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA) + Švicarska.

Glavni tajnik Hrvatske komore inženjera strojarstva g. Denis Puljić prezentirao je zakonsku regulativu koja se odnosi na rad ovlaštenih inženjera strojarstva. Prikazane su razlike između ovlaštenog voditelja građenja i voditelja radova i organizacijske sheme odgovornih osoba na gradilištu.

Navedene prezentacije možete preuzeti u nastavku:
• mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.
Aktivnosti Komore u razdoblju 11/2015.-11/2016. godine
• dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
Zajednička načela edukacije inženjera
• Denis Puljić, dipl.ing.stroj.
Česta pitanja vezana za rad ovlaštenih inženjera strojarstva