Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA ZBOROVE PODRUČNIH ODBORA

Obavještavaju se članovi Komore da će se Zborovi Područnih odbora HKIS održati prema sljedećem rasporedu:

1. Rijeka-petak, 11.11.2016. godine, u 15:00 sati na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka

2. Zagreb-srijeda, 16.11.2016. godine, u 14:00 sati u dvorani Zagreb, Chromosov neboder, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

3. Varaždin-petak, 25.11.2016. godine, u 13:00 sati u dvorani objekta Podravkin rekreacijski centar - Štagelj, Prvomajska 46, Koprivnica

4. Split-utorak, 29.11.2016. godine, u 13:00 sati u hotelu Dalmina, Kopilica 5, Split.

Radi organizacijskih potreba molimo članove koji se namjeravaju odazvati da svakako ispune prijavni obrazac i dostave ga u Tajništvo Komore na e-mail:sanja.vulas@hkis.hr
Rokovi za prijavu:
• Zagreb, 11. studeni 2016.
• Varaždin, 23. studeni 2016.
• Split, 28. studeni 2016.

Svim članovima uputit će se Poziv i Program Zbora elektroničkim putem.

Tajništvo Komore