Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA SEMINAR ZA PRIPREMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU, Osijek, 28.svibnja 2011. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je ocijenila potrebnim da započne s organiziranjem seminara za pripremu polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu za ovlaštene inženjere građevinarstva, ovlaštene inženjere drugih struka (arhitektonske, strojarske i elektrotehničke) i sve druge zainteresirane osobe.

Seminar će se održati u subotu 28. svibnja 2011. godine u Osijeku, u Hotelu Osijek.

Cijena seminara za pripremu polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu (koordinator I i koordinator II): 1.200,00 kn + PDV, uplata se vrši na temelju računa koji će biti dostavljen svim prijavljenim kandidatima.

Navedena cijena uključuje:

  • sudjelovanje na seminaru
  • stručnu literaturu s obrađenim temama seminara
  • praktične informacije vezano za prijavu ispita
  • radionica/ konzultacije 2 sata
  • 6 bodova iz područja građevinsko tehničke regulative na temelju Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
  • ručak

Više informacija možete pogledati ovdje.

Obrazac prijave za seminar.