Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

IZMJENE ZAKONSKE REGULATIVE

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji  kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva a Vlada Republike Hrvatske prihvatila na sjednici održanoj 02. travnja 2011. godine nalazi se na raspravi u Hrvatskom saboru.  
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, kao matično tijelo, raspravilo je o Prijedlogu Zakona na sjednici  održanoj 15. travnja 2011. godine i jednoglasno odlučilo predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona.
Predloženim izmjenama i dopunama Zakon o prostornom uređenju i gradnji usklađuje se s temeljnim odredbama Zakona o općem upravnom postupku koje nužno za ispunjavanje mjerila za zatvaranje poglavlja 23. „Pravosuđe i temeljna prava“.

Stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima kojim je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva proširilo popis građevina koje se mogu graditi, odnosno radova koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje, rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole, potvrđenog glavnog projekta, i/ili građevinske dozvole.
Ovim Pravilnikom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 48/11 od 27. travnja 2011. godine, omogućava se izgradnja staklenika i plastenika s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2 za koje je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09) izdano rješenje o tzv. tipskom projektu bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole. 

OBJAVLJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji  kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva a Vlada Republike Hrvatske prihvatila na sjednici održanoj 02. travnja 2011. godine nalazi se na raspravi u Hrvatskom saboru.  
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, kao matično tijelo, raspravilo je o Prijedlogu Zakona na sjednici  održanoj 15. travnja 2011. godine i jednoglasno odlučilo predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona.
Predloženim izmjenama i dopunama Zakon o prostornom uređenju i gradnji usklađuje se s temeljnim odredbama Zakona o općem upravnom postupku koje nužno za ispunjavanje mjerila za zatvaranje poglavlja 23. „Pravosuđe i temeljna prava“.

U Narodnim novinama br. 55/2011 od 18.05.2011. godine objavljen je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 06. svibnja 2011. godine. 
Novim Zakonom brišu se odredbe koje su propisivale mogućnost poništenja i ukidanja po pravu nadzora pojedinih akata konačnih u upravnom postupku u slučaju povrede materijalnih odredbi Zakona, budući da će Ministarstvo rješavati samo predmete u kojima su izjavljene žalbe pojedinih stranaka. Također, Ministarstvo će moći poništavati i mijenjati svoja rješenja u tijeku postupka pri Upravnom sudu.