Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV ČLANOVIMA NA AŽURIRANJE PODATAKA U IMENICIMA

Poštovani članovi, s obzirom na aktivnosti Ministarstva vezane uz implementaciju sustava za izdavanje e-dozvola sukladno Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka(Narodne novine' broj 56/13), mole se članovi da u skladu s istim ažuriraju svoje podatke u imenicima i evidencijama podataka ovlaštenih članova Hrvatske komore inženjera strojarstva koje se vode temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine br. 152/08,124/09,49/ll i 25/13) i Statuta HKIS.

Podaci koje je potrebno ažurirati za sustav e - dozvola:

• OIB tvrtke (obavezno)
• Ime tvrtke (obavezno)
• Adresa sjedišta tvrtke,mjesto, poštanski broj
• Telefon tvrtke (obavezno),
• Faks tvrtke (obavezno),
• E-mail tvrtke
• Web adresa tvrtke