Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održana 1. sjednica Skupštine HKIS

U četvrtak 19. prosinca 2013. godine u Mariji Bistrici održana je 1. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva sa sljedećim dnevnim redom:

- Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
- Usvajanje Dnevnog reda
- Usvajanje Zapisnika s Izborne sjednice Skupštine
- Program rada HKIS za 2014. godinu
- Program rada Povjerenstava HKIS za 2014. godinu
- Program rada Područnih odbora za 2014. godinu
- Program rada Sekcija HKIS za 2014. godinu
- Plan prihoda i rashoda HKIS za 2014. godinu

Predsjednici povjerenstava, područnih odbora i sekcija prezentirali su svoje programe rada za 2014. godinu što je ujedno bio i uvod u Program rada HKIS za 2014. godinu. Iz programa rada područnih odbora treba izdvojiti održavanje izbora novih članova Vijeća i novog predsjednika. Uz prijedloge za bolji i učinkovitiji rad, usvojeni su Program rada HKIS i Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu.