Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PO Zagreb: stručni obilazak termoelektrane Sisak

Prema Programu stručnog usavršavanja HKIS za razdoblje 2012/2013.godinu, Područni odbor Zagreb organizirao je jednodnevni stručni posjet TE Sisak .

Članovi Područnog odbora Zagreb 08.11.2012. posjetili su TE Sisak - plinsko kombi kogeneracijsko postrojenje BLOK C 230MWe + 50MWt u izgradnji. Prije obilaska pogona održana je uvodna prezentacija gdje je prikazan tijek izgradnje plinsko kombi kongeneracijskog postrojenja.
Nakon obilaska pogona održane su dva stručna predavanja:

1. Osiguranje i nadzor kvalitete kod izgradnje kogeneracijske kombi elektrane TE Sisak Blok C 250 MWe / 50MWt; Predrag Veselinović dipl.ing.stroj:
2. Rad tijela za ocjenu sukladnosti pri izgradnji kogeneracijske kombi elektrane TE Sisak Blok C 250 MWe/ 50MWt; Goran Vručinić dipl.ing.stroj:

Nakon stručnog dijela posjeta članovi PO Zagreb posjetili su sisačku tvrđu , uz interesantno predavanje o povijesti Grada Siska.

Gore navedena predavanja biti će objavljenja u rubrici stručno usavršavanje,a fotografije možete pogledati u fotogaleriji HKIS-a.