Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

DOPIS PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U Tajničtov Komore pristigao je dopis Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na znanje članstvu HKIS.