Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Online pristup Normoteci HKIS

Poštovani članovi HKIS, obavještavamo vas da je od 6. prosinca 2013. godine dostupna online normoteka. Trenutno je u posjedu HKIS preko 400 različitih normi iz strukovnog područja strojarstva. Popis normi možete pogledati ovdje. Online normoteka vam je dostupna na http://www.hkis.hr/norme/ 

Da bi se pristupilo online normoteci potrebno je unijeti vašu e-mail adresu prijavljenu Tajništvu HKIS te unijeti evidencijski broj odnosno lozinku koju ste dobili od Tajništva za provjeru SSU bodova.

NAPOMENA O AUTORSKOM PRAVU

Skrećemo vam pozornost na autorska prava koja se nalaze na svakoj normi!

Sva prava pridržava HZN na temelju Zakona o normizaciji (NN 163/2003). Ako drugačije nije utvrđeno, ni jedan dio ovog dokumenta ne smije se umnožavati ili upotrebljavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronički ili strojno, uključujući fotokopiranje i mikrofilm, bez pisane dozvole HZN-a čija je adresa niže navedena.

Hrvatski zavod za norme
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
e-mail: hzn@hzn.hr
Internet: www.hzn.hr