Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Odluka o proglašenju nevažećih pečata ovlaštenih inženjera strojarstva.

Upravni odbor Komore na svojoj je 2. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine donio Odluku o proglašenju nevažećih pečata ovlaštenih inženjera strojarstva. Odluka će se se objaviti u Narodnim novinama, na internetskoj stranici i Glasilu Komore te dostaviti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja kao i svim Uredima državne uprave RH – službama za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko – pravne poslove. Mole se čanovi koji to nisu učinili da preuzmu nove pečate ovlaštenih inženjera strojarstva u Tajništvu Komore do najkasnije 31.prosinca 2013. godine.