Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2020.

Održana 6. sjednica Skupštine HKIS

U razdoblju od 15. do 20. travnja 2020. godine održana je 6. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izmjene Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova,
2. Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad radom i materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Komore u 2019. godini,
3. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa rada HKIS za 2019. godinu.