Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

Ovim Naputkom propisuje se način rada građevinske inspekcije i način obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije u primjeni Zakona o državnom inspektoratu (Narodne novine, br. 115/2018., u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/2013., 20/2017., 153/2013., 39/2019. i 125/2019.) i propisa donesenih na temelju toga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona kojima se uređuju upravna područja gradnje.

Više informacija na stranici Narodnih novina.