Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održana 10. sjednica Skupštine HKIS

Dana 20. lipnja 2013. godine u Zagrebu je održana 10. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva. Kako Republika Hrvatska pristupa Europskoj uniji te je u obvezi provoditi sve preuzete obveze, donesene su Izmjene i dopuna Statuta kao drugih akata Hrvatske komore inženjera strojarstva. Akti Komore usklađeni su s Izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN broj 25/13), a kojima se izvršilo usklađenje s Europskim zakonodavstvom odnosno s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija. Predmetne direktive postale su dio pravnog sustava Republike Hrvatske kroz Zakon o uslugama, Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Sukladno navedenom, na 10. sjednici Skupštine HKIS usvojeni su sljedeći akti: 

• Izmjene i dopune Statuta HKIS 
• Kodeks strukovne etike 
• Izmjene i dopune Pravilnika o upisima HKIS
• Izmjene i dopune Pravilnika o pečatima i iskaznicama HKIS
• Izmjene i dopune Pravilnika o javnim knjigama i evidencijama HKIS
• Pravilnik o postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
Tekst akata pod ''Akti Komore''