Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

MIŠLJENJE KOMORE NA PRIJEDLOG NACRTA ZAKONA O GRADNJI

U skladu s dopisom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, Hrvatska komora inženjera strojarstva je dostavila Ministarstvu mišljenje na Prijedlog Nacrta Zakona o gradnji