Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2021.

Obavijest članovima o daljnjim postupanjima vezano za sanaciju potresa

Poštovani članovi, 
 
nastavno vas obavještavamo o slijedećem:
 
Hrvatska komora inženjera strojarstva uputila je dopis Stožeru civilne zaštite RH za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kao i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine čiji je ministar član Stožera, kojim nudi svaku stručnu pomoć, kako Komore kao institucije javne vlasti u cjelini  tako i njenih članova, na području zahvaćenim potresom, a sve sukladno potrebama i stanju na terenu i planiranim akcijama Stožera.
 
Namjera je stručnim znanjem pomoći u općoj revitalizaciji područja na kojima je proglašena prirodna katastrofa. 
 
U Tajništvo Komore već se javljaju članovi Komore koji su spremni volonterski pomoći. Naravno da će u takvim slučajevima Komora pružiti svu logistiku i drugu vrstu pomoći ili potpore. 
 
Konkretnije ćemo znati po obavijesti ili traženju Stožera (ili resornog ministarstva), u čijoj je nadležnosti daljnja provedba i organizacija sanacije. 
 
U tijeku je prikupljanje i sumiranje podataka o članovima kojima su ugroženi domovi te će se Odlukom Upravnog odbora navedenim članovima izravno pomoći doniranjem novčanih sredstava.
 
Iskreno zahvaljujem članovima Komore koji su se dobrovoljno javili pomoći svojim stručnim znanjem i onima koji će to tek učiniti.
 
S poštovanjem,
 
Predsjednik Komore 
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.