Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OSNOVNE INFORMACIJE O OSIGURANJU ČLANOVA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Hrvatska komora inženjera strojarstva je s Croatia osiguranje d.d., za razdoblje od 1.06.2013. do 01.06.2016. godine, potpisala ugovor o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera strojarstva od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji za štete koju bi ovlašteni inženjer strojarstva mogao učiniti investitoru ili trećim osobama.

Ugovoreno je pokriće na svotu osiguranja od 1.000.000 kn po članu Komore odnosno štetnom događaju, uz godišnji limit po članu od 3.000.000 kn. 

Za članovi Komore ostvaren poseban benifit da prilikom osigurana bilo koje vrste osiguranja s Croatia osiguranje d.d. (osim životnog osiguranja, rentnog osiguranja, CORIS-a, zdravstvenog osiguranja i autoodgovornosti, te ako kao članovi HAK-a već ostvaruju poseban popust) mogu koristiti popust od 20%. 

Također za članove Hrvatske komore inženjera strojarstva s ovlaštenjem za provođenje energetskog pregleda zgrada i energetskog certificiranja zgrada, na redovitu premiju ovog osiguranja koja iznosi 400,00 kn, dogovoren je popust od 30% koja s popustom iznosi 280,00 kn, ukoliko osiguranje ugovore s Croatia osiguranje d.d.. 

Tumačenje pojedinih odredbi - definicija osiguranja