Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OBVEZAN ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA POSTOJEĆE ZGRADE KOJE SE PRODAJU

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine

Kada se oglasi za zgrade koje se prodaju, objavljuju u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Obaveza energetskog certificiranja kod najma, leasinga ili zakupa, odgođena je do 1.1.2016. godine.

Izmjene i dopune pravilnika o energetskom certificiranju na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1616.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1647.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1648.html